facebook icon

Saudzēsim dabas resursus, rūpēsimies par tīru un sakoptu vidi, tāpēc aicinām iedzīvotājus turpināt aktīvi šķirot atkritumus. Jau iepriekš ir rakstīts par nepieciešamību šķirot atkritumus un to pārstrādes iespējām. Atgādinām, ka nešķirotie sadzīves atkritumi nonāk Daibes atkritumu poligonā, bet šķirotie atkritumi, pēc to pāršķirošanas, tiek nogādāti attiecīgi otrreizējajai pārstrādei
Jaunpiebalgas novadā šķiroto atkritumu punktu konteineros, atkritumi jānovieto atbilstoši šķiroto atkritumu veidiem! Šobrīd ir konstatēti vairāki atkritumu šķirošanas pārkāpumi! Ja turpmāk atkritumu šķirošanas punktos tiks konstatēti pārkāpumi, ka tiek izmesti atkritumi bez šķirošanas, netīri, vai šķirošanai nederīgi, tad būsim spiesti šķirošanas procesu ierobežot!

atkritumi01

Neliels atgādinājums, par to kur kāda veida atkritumus likt.

atkritumi

Dalīto atkritumu konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums. Visu iepakojumu ko vien var saplacināt, ir jāsaplacina, lai konteinerā varētu izmest vairāk iepakojuma. PET dzērienu pudelēm pēc saplacināšanas jāuzskrūvē korķis, lai pudele nepiepūstos. Izlietoto iepakojumu pirms izmešanas konteinerā ieteicams izskalot, jo pārtikas atlikumi var sākt bojāties, kas negatīvi ietekmētu izlietotā iepakojuma pārstrādi. Šķirošanas konteineros nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus- pārtikas paliekas.
Paldies visiem, kuri šķiro atkritumus!

Aktualitātes

08 Jūlijs 2020
  Zosēnu kultūras nama 50 gadu jubilejas svinības 2020.gada 1.augustā - tiek pārceltas uz citu ...
03 Jūlijs 2020
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana un ēdnīcu nomas tiesību iegūšana Jaunpiebalgas vidusskolā  ...
02 Jūlijs 2020
01 Jūlijs 2020
No 2020.gada 1.jūlijā līdz 31.jūlijam plkst.10:00Pašvaldības kustamās mantas atsavināšana par brīvu ...

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125