facebook icon

jaunpiebalgas gerbonis

Jaunpiebalgas pagasts

Jaunpiebalga - Rīga -140 km 
Jaunpiebalga - Drusti - Cēsis - 60 km

 

Pagasta teritorija robežojas ar Drustu, Zosēnu, Vecpiebalgas pagastiem, Rankas, Druvienas pagastām Gulbenes novadā, Liezeres pagastā. Jaunpiebalga atrodas Vidzemes augstienē - ar gleznainu apkārtni, daudziem pauguriem, kuriem ir savdabīgi nosaukumi - Vanagkalns, Viņķu kalns, Svētais, Cieres, Sila, Bāze, Priežu, Muižas, Kaiļa kalns ... Cauri pagasta teritorijai, sadalot divās daļās, 15 km garumā līkumo Gauja ar daudzām pietekām -Tirzu, Pededzi, Musku, Tuliju, Abrupi, Degļupi, Virdīti no labās krasta, Ubeju, Mosteni, Strumpītus no kreisās krasta.
Piebalgā (vēstures avotos, kas pirmoreiz minētas 1340. gadā) visos laikos dzīvojuši aktīvi ļaudis. Nosaukums radās ne Balgas upītes Vecpiebalgā. Tur atradusies latgaliešu virsaiša Balgas pils. īpatnīgo ģeogrāfisko un reljefa apstākļu ietekmē zemes platības nelielas - tāpēc jau kopš seniem laikiem piebaldzēni meklējuši citu ienākumu avotus. Amatnieki - podnieki, kalēji, seglinieki, galdnieki, audēji - ar saviem izstrādājumiem bija pazīstami ne tikai tuvākajā apkārtnē, viņi atradās tirgot pītus meldru krēslus, ratus, kamanas, spožus, pīpes, ratu riteņus, lokus, pīpas, ķērnes, cibas, podus , tējnīcas, velveta tērpi, audekls, burti. Tika tiecas ādas, darinātas kokas tupeles. Bet sviestu gatavojas arī ārzemju tirgiem. Tie, kas gribēja izbrūvēt garšīgu alu, audzēja apiņus. Varbūt skats no Viņķu kalna,

jaunpiebalga001
 

zosenu gerbonis Zosēnu pagasts

 

Zosēnu pagasts, ka pašvaldību vienība izveidojās pēc otrās pasaules kara. Tas aptver lielākoties senās Piebalgas novada teritorijas, bet pagastu ziemeļdaļa agrāk ietilpst Drustu novadā. 
Viens no ievērojamākajiem seno piebaldzēnu mītņu vietām neapšaubāmi ir stāstiem un piedāvājam apkārt Kāpurkalna apkārtni. Pastāvīgās vēsturiskās pieminekļu liecības liecina, ka vēl relatīvi netālā pagātnē te ir bijusi rosīga saimnieciskā un garīgā dzīve. 
Elku (jeb Rata) kalns, Tirgskalns (jeb Karātavu kalns). Māras baznīcas vieta, senakapi. Vella klēpis. 
Skrāģu krogs un Maras ezeri ar diviem svētakmeņiem - Lielo pelēku Māras akmeni un Mazo sārtu Māras akmeni ar dēmoni. Par un ap šīm vietām ir dažādas stāsti - gan Māras baznīcas no grimšanas ezerā, gan par Ziemeļkara laikiem, gan pašu Māru, kas dzīvoja starp cilvēkiem. 
Ir tautas teicēju liecības, ka vēl pagājušajā gadsimtā divreiz gadā sabraukuši cilvēki no pār novadu. lai izmantotu ezera dziedinošo spēku. Netālu no Skrāģu kroga esošajā Tirgskalnā rīkojušies tirgi. Tur ļaudis pulcējusiies drīz pēc saullēkta. Tirgū ne tikai tirgojušies, bet ari ieradušušies, dziedājuši Māras dziesmas un pat dancojuši. Elku kalna virsotnē senāk bijuši akmens elku tēli. Tad kādreiz esot audzis ozols un blakus tam bijis dzīvs akmens ziedošana. No šejienes katrā gadalaikā uz visām pusēm paveras skaista ainava. Šobrīd kalns apaudzis ar pīlādžiem un kadiķiem, bet virsotne redzama 1905. gadā datēta robežakmens. Tās bieži ierodas krāšņu ainavu mīļotājiem, bet kalna pakājē dusošajā Māras ezera ļaudis arī tagad peldoties atjauno enerģiju. 
Kāpurkalna apkārtnē jau Livonijas laikā pastāvēja muiža Toreiz, lai dēvēja par Virdeni (Wurden). Kāpurkalna vārds cēlies no vēlāk lietotās vācošā nosaukuma Kapershof (Kapukalns vai Līķumuiža). Tas liecina, ka muiža tiek uzcelta uz seno kapu, un varbūt tieši tāpēc vēlāk pārcēlās uz šo vietu, kur tā līdz 1920. gadam darbojās kā Jaunpiebalga paklausīga pusmuiža. Zosēnu muižā izveidojās kāpurkalns pie Zviedru laikiem. Tā pirmoreiz minēta 1688. gadā un vienmēr bija valsts īpašums (Rosdėstspēle, krona muiža). 
Vecpiebalgas - Gaujaskroga - Drustu lielceļa tuvumā atrodas vairākas senatnīgas mājiņas Magonas, Zeikari, Spulgas, Urles un Ķenci. Spulgu apkārtne ir dižkadiķis un Spulgu akmens. Bet Ķencī un Urles ir romāns Mērnieku laiki varoņu Ķeņča un Pāvula prototipu dzīves vietas; starp tiem Ķenča kalns ar plašu skatu uz apkārtni. Ievērojamas senvietas ir Vieķu pilskalns pie Miglu mājām. Netālu no tā aug Vācu eļļa. Nesena pagātne Zosēni atgādināja bezalkūsu nomali.Ari šobrīd ekonomiskā situācija nav daudzsološa. Tomēr pēdējos gados ir paveikts milzīgs darbs ceļu būve un vides sakārtošanā. Izveidotas vairākas piemiņas vietas, bet jaunajā estrādē pie Skrāģu kroga tiek rīkoti valsts mēroga pasākumi - operas Baņuta izrāde un Līgo svētki.

zoseni001

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125