Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par plānotā vidusskolu tīkla optimizāciju Latvijā un situāciju Jaunpiebalgas vidusskolā  
245. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums

246. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
247. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
248. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
249. Par dotācijas piešķiršanu Jaunpiebalgas novada domes Nodibinājumam „Solis Piebalgā”