facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

1. Par Jaunpiebalgas novada domes nodibinājuma "Solis Piebalgā" valdi

 

2. Par Piebalgas pamatskolas ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
3. Par dotācijas piešķiršanu Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis Piebalgā"  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125