Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

1. Par Jaunpiebalgas novada domes nodibinājuma "Solis Piebalgā" valdi

 

2. Par Piebalgas pamatskolas ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
3. Par dotācijas piešķiršanu Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis Piebalgā"