facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

98. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1" œJaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam"" apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

99. Par grozījumiem Administratīvās komisijas sastāvā  
100. Par grozījumiem komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāvā  
101. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas - apbūvei paredzētām zemes vienībām Pureņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads -“ atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu  
102. Par atbalstu mūzikas festivālam "Satiksimies Piebalgā" 04.07.2015.  
Lēmums
nav
pieņemts
Par darba grupas izveidi, jautājuma par ēkas Gaujas ielā 15, Jaunpiebalga, izmantošanu, risināšanai  
103. Par nekustamā īpašuma "Grāmatnīca"€ ar kadastra numuru 4256 006 0353, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, nodošanu atsavināšanai  
104. Par zemes nomas pirmtiesību zaudēšanu uz lietošanā bijušo zemi Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas pagastā.  
105. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju zāģētavas renovācijai īpašumā "Lejas Nedēļas"€, kadastra Nr. 4256 006 0161, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.  
106. Par atļauju būvdarbu apjoma un būvvietas saskaņošanu būvvaldē dīķa rakšanai bez līmeņa regulējošām būvēm - 0,50 ha platībā, īpašumā "Turaida"€, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.  
107. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā "Turaida", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
108. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju saimniecības ēkas būvniecībai uz esošiem pamatiem īpašumā "Ziedoņi"€, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju saimniecības ēkas būvniecībai uz esošiem pamatiem īpašumā "Ziedoņi"€, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
 109. Par apbūvētas zemes vienības "Lielslieķi"€, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas līguma noslēgšanu Par apbūvētas zemes vienības "Lielslieķi"€, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas līguma noslēgšanu   

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125