Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

150. Par Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupiņu reorganizāciju  
151. Par brīvpusdienu piešķiršanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.– 6. gadīgo apmācības programmas skolēniem  
152. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 11.jūnija Saistošo noteikumu Nr.11 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums