Drukāt

Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana  latvija logo

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās  latvija logo

Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai  latvija logo

Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai  latvija logo

Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai  latvija logo

Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts  latvija logo

Apbedīšanas pabalsts  latvija logo

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai  latvija logo

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums  latvija logo

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā  latvija logo

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  latvija logo

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana  latvija logo

ico pdf Uzziņas un konsultācijas Sociālajā dienestā (pdf)