facebook icon

Dzimšanas fakta reģistrēšana  latvija logo

Laulības reģistrācija  latvija logo  

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana  latvija logo

Paternitātes atzīšana  latvija logo

Laulības jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana  latvija logo

Miršanas fakta reģistrācija  latvija logo

Vārda, uzvārda maiņa  latvija logo

Tautības ieraksta maiņa  latvija logo

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana  latvija logo

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana  latvija logo

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125