Drukāt

Būvvaldes pakalpojumus sniedz Amatas apvienotā būvvalde

ico doc Būvdarbu vadītāja/būvuzrauga saistību raksts (doc)

ico doc Paskaidrojums būvvaldei (doc)

ico doc Iesniegums izziņas saņemšanai par jaunbūves ierakstīšanu Zemessgrāmatā (doc)

ico doc Iesniegums būvatļaujas saņemšanaiai (doc)

ico doc Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (doc)

ico doc Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrēšanu (doc)

ico doc Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (doc)

ico doc Dokumenti, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā (doc)

ico doc Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai (doc)

ico doc Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte (doc)

weblink Rekvizīti nodevu apmaksai