Drukāt

elfla logo

Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā"
Projekts: Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000020 īstenots!

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aatklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2016. gada 15.jūnija līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegūts jauns, interesants Piebalgas tūrisma apskates objekts, kurā uzkāpjot novada iedzīvotājiem, kā arī tuviem un tāliem viesiem ir iespēja paskatīties uz Jaunpiebalgas novada skaisto, pakalniem bagāto ainavu no augšas.
Jaunpiebalgas skatu tornis uzbūvēts 17.8 m augstumā, kura konstrukcija apdarināta ar mākslinieces Sandras Strēles latviešu zīmju un rakstu gleznojumiem uz plaknēm, kas ietver sevī vēstījumu.
Projekta mērķis
Publiski pieejamas vides radīšana un kultūrmantojuma popularizēšana, izbūvējot skatu torni „Viņķu kalnā”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 76 738,58 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 20 133,89 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 22 500,00 EUR.

Skatu torņa “Viņķu kalns” būvniecību veica SIA “Warss+”

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Publikācijas citos portālos:

weblink www.skolenuekskursijas.lv

weblink www.delfi.lv


 

weblink Lauku attīstība 2014.–2020.gadā ELFLA 

ico pdf lasīt vairāk (pdf)

ico pdf skatīt bildes (pdf)