facebook icon

elfla logo

Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā

PROJEKTS : Nr. 17 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000018 īstenots!
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2017. gada 23.augusta līdz 2018.gada 30.novembrim.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots sporta un atpūtas laukums netālu no Jaunpiebalgas sākumskolas, kur bērniem ar vecākiem un vecvecākiem ir iespēja atpūsties, pasportot, veicinot veselīga dzīvesveida uzturēšanu.
Sporta un atpūtas laukumā ir uzstādīts rotaļu komplekss “Strautiņš”, Strītbola laukuma groza stabs ar grozu, jauno sportistu kompleksi, līdzsvara šūpoles, karuselis “HOOP”, šūpoles, kā arī labiekārtota teritorija.
Sporta un atpūtas laukums ir pieejams visiem, kas vēlas atpūsties, pasportot. Laukums ir publiski pieejams visa gada garumā.
Projekta mērķis
Veicināt bērnu un viņu vecāku brīvā laika iespēju dažādošanu Jaunpiebalgas ciemā, izveidojot labiekārtotu sporta un atpūtas laukumu.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 65 100,00 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 16 428,00 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 14 785,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 50 315,00 EUR.

Sporta un atpūtas laukumu Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā izveidoja SIA “GoPlay”.

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

Fotoalbūms  ikona

ico pdf lasīt vairāk (pdf)

weblink Lauku attīstība 2014.–2020.gadā ELFLA 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125