facebook icon

elfla logo

Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Nr. 18 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000006 īstenots!

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts sākts īstenot no 2018. gada 22.maija.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem ir iegūta jauna trenažieru zāle, kas dod iespēju interesentiem sevi pilnveidot un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Trenažieru zāle atrodas Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov. un būs pieejama visiem interesentiem. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti trenažieri, kas būs piemēroti visām muskuļu grupām: stepers, dažāda veida svara stieņi, “Body pump”svara stieņi ar atsvariem, skrejceļš, velotrenažieris, vēderprese sols, pietupienu statīvs, hanteļu komplekts, spiešanas statīvs, universālais sols, step soli, kāju spiešanas platforma, universālais piecu bloku trenažieris, atsvaru komplekts, vingrošanas pakalājiņi.

Projekta mērķis
Veicināt novada iedzīvotāju fizisko sagatavotību, dažādot, pilnveidot un nodrošināt iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu pieejamību Jaunpiebalgas pagastā.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 14 496,89 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums 13 047,20 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 1449,69 EUR.

Trenažieru piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Sporta Sistēmas”.

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!
Lai veicinātu aktivitāšu pareizu izpildi, tiks piesaistīts speciālists, kurš dos padomus kā pareizāk trenēties, par trenažieru pielietojamību un ar iespēju ieinteresētai personai izstrādāt individuālās trenēšanas programmas.
Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!

Fotoalbums  ikona

weblink Lauku attīstība 2014.–2020.gadā ELFLA 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125