Drukāt

Projekts Nr. 09/09/L32100/000040

Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam
Pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Finansējums – Ls 254554,69
Projekta realizācijas laiks –17.09.2009. – 17.09.2010.