Drukāt

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000006

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 1308,27
Projekta realizācijas laiks – 21.06.2010. – 31.05.2011