facebook icon

Projekts Nr. 08-09-L32100-000245

ELFLA pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Finansējums – Ls 13693,63
Projekta realizācijas laiks –05.2009. – 06.2009.

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125