facebook icon

3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547

ico pdf pielikums 01.08.2012 (pdf)
ico pdf pielikums 14.03.2013 (pdf)
ico pdf pielikums 19.04.2013 (pdf)

Izglītības iestāžu informatizācija
Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.2. pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1. aktivitāte "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu informatizācija".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 2009/0338/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547 ar valsts aģentūru "Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši
Projekta ietvaros
Piebalgas pamatskola tiks aprīkota ar: četriem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienība Pētera pamatskola tiks aprīkota ar: sešiem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Pašlaik notiek projekta īstenošana – ierīkoti lokālie datortīkli gan Piebalgas pamatskolā gan Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienībā Pētera pamatskola.

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125