facebook icon

Projekts „Piebalga dejo” īstenots!
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2019. gada 20.augusta līdz 2019.gada 11.novembrim.
Projekta mērķis
Attīstīt un papildināt deju tradīcijas Jaunpiebalgas novadā, izmantojot daudzveidīgus dejas žanrus.
Projekta uzdevumi:
 1. Apzināt esošās deju tradīcijas, izpētīt deju vēsturi;
 2. Dot iespēju gūt ieskatu laikmetīgās, modernā džeza un balles dejas pamatu tehniskajos paņēmienos un kombinācijās, tos izpildīt;
 3. Paplašināt, izkopt bērnu un jauniešu kultūras redzesloku un izpratni par dejas daudzveidību;
 4. Pasākuma “Piebalga dejo!” ietvaros organizētajās meistarklasēs dot iespēju apgūt klasiskās, laikmetīgās, hip-hop, Baltijas tautu tradicionālo, džeza, balles , deju ritmikas žanrus.
Projekta rezultāti:
Projekta ietvaros noritēja septiņas dažādas deju meistarklases vairāku pasniedzēju vadībā:
 - Klasiskā deja – Lita Beiris - Starptautiskā Baltijas baleta festivāla direktore un ilggadējā Latvijas Nacionālās operas māksliniece, asistente – Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniece, dejotāja Sarma Rozenberga un koncertmeistars Valdis Strods;
 - Džeza deja – horeogrāfe un dejotāja Kristiāna Cimermane;
 - Standartdejas – vairākkārtējais Latvijas un Eiropas čempions standartdejās Krists Čiapas
 - Laikmetīgā deja – pasniedzēja, dejotāja, vairāku deju projektu vadītāja un horeogrāfe Inga Zēbolde;
 - Hip – hop – Latvijas Kultūras akadēmijas absolvente, vairāku Latvijā atpazīstamu dejas izrāžu dejotāja un horeogrāfe, hip-hop dejas meistare Maija Turjapina, asistente hip-hop un breakdance dejas pasniedzēja Aleta Pēce;
 - Baltijas tautu tradicionālā dejas - horeogrāfe, pieredzes bagāta latviešu tautas deju pasniedzēja, vairāku jaunrades deju autore, Alūksnes apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Lāsma Skutāne;
 - Deju ritmika- diplomēta baletdejotāja, profesionāla horeigrāfe un daudzu dejas, teātra un senās mūzikas uzvedumu veidotāja un konsultante Guna Ezermale.
Šogad tika organizētas tango, laikmetīgās un džeza meistarklases arī pieaugušajiem.
Projekta noslēguma pasākumā “Piebalga dejo!” meistarklašu laikā, pasniedzēju vadībā tika izveidoti nelieli deju uzvedumi, kurus iespējams tālāk izmantot dažādos koncertos, deju un teātra uzvedumos, tie tika prezentēti Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē.
Projekta īstenošanas rezultātā jaunieši izglītoti un ieinteresēti dažādos deju žanros, attīstītas jauniešu mākslinieciskās, radošās un improvizācijas spējas, iepazīstot un izkopjot dažādas dejas tehnikas, radīta interese par to apgūšanu turpmāk, izkopta novada iedzīvotāju, bērnu un jauniešu kultūras identitāte un paplašināts kultūras redzesloks, iesaistot projekta aktivitātēs. Dejas projekts iemūžināts video materiālā, kurā apkopots viss notikušais.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome ar Latvijas valsts meža un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019 līdzfinansējumu.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 4420,00 EUR, no VKKF finansējums 2000,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 2420,00 EUR.
Saites uz projekta video materiāliem:
https://www.youtube.com/watch?v=j_M82jlRSJM 
https://www.youtube.com/watch?v=N0YIPhNJBtk  
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125