facebook icon

Projekts „Manas skolas ainavas vēsture"Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenots!
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2019. gada 5.maija līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Projekta mērķis
Piebalgas vēsturiskās ēkas (dakteru māja) un tās ainavas izpēte, atdzīvināšana šodienā, saglabājot un bagātinot Piebalgas raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes:
 1. Piesaistot vēsturnieci Vēsmu Johansoni, tika veikta materiālu atlase, apzinot skolas vēsturi, meklējot materiālus bibliotēkās, muzejos un arhīvā. Papildus tam tika veiktas intervijas ar cilvēkiem, kas ir bijuši saistīti ar šo ēku (bijušie medicīnas darbinieki).Visa iegūtā informācija ir piefiksēta un apkopota.
 2. Pēc vēsturisko fotogrāfiju iegūšanas ar skolas audzēkņiem tika organizēts pārgājiens, kura laikā tika piefiksēts un salīdzināts pagātnes ainava ar šodienas.
 3. Perkusionista Mikus Čavarta vadībā norisinājās meistarklase “Manas skolas ainava skaņās”, kuras mērķis bija audzēkņiem parādīt iespējas, kādas perkusijas – ritma instrumentus var izveidot no dabasmateriāliem, kas atrodami vidē ap mums, kā tie skan un kādus dabas skaņu tēlojumus var radīt izmantojot tikai ritma instrumentus. Meistaklases ietvaros varēja iepazīties ne tikai ar Latvijā radītiem instrumentiem, bet arī ar citu tautu nacionālajiem vai raksturīgajiem ritma instrumentiem.
 4. Gleznotājas, mākslinieces Sandras Krastiņas vadībā norisinājās meistarklase ”Manas skolas ainava glezniecībā”. Meistarklase tika veidota kā plenērs, kuras laikā mākslas programmas audzēkņi izpētīja tuvāko apkārtni un ar mākslinieces dotu uzdevumu atrada sev svarīgu objektu, ko atainot savā darbā, kurā bija jāattēlo ne tikai skola, bet sevi, savas sajūtas esot šeit – skolā. Rezultātā tika radīti darbi tehnikā, kurā audzēkņi strādāja pirmo reizi.
 5. Projekta noslēgumā tika rīkots radošais vakars “Albuma pārlapošana”, kurā piedalījās audzēkņi, pedagogi, ciemiņi – dakteri, kuru darba dzīves lielākā daļa ir bijusi saistīta ar šo ēku, pirms tā pārtapa par skolu. Ciemiņi dalījās atmiņās par ēku, tās pagātni, plānojumu, iemītniekiem, notikumiem.
 6. Ir izveidots un sakārtots albums ar fotogrāfijām un vēstures liecībām par ēku, tās tuvāko apkārtni.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi, ar Latvijas valsts meža un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019 līdzfinansējumu.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 1950,00 EUR, no VKKF finansējums 1000,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 950,00 EUR.
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125