facebook icon

Projekts: Digitālo klavieru iegāde Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai

Īstenots laika posmā no 2016. gada 01. marta līdz 15. jūnijam ar KKF (Valsts kultūrkapitāla fonda) atbalstu.
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola darbojas kopš 1986. gada un šo gadu laikā skolā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras, neskatoties un dažādiem šķēršļiem mērķtiecīgi realizējam. Viena no tradīcijām, kas ir neatņemama skolas mācību procesa sastāvdaļa ir koncerti ārpus skolas. Tie notiek, gan citās skolās, gan muzejos, baznīcās, kultūras namos, koncertējam arī tuvējā pansionātā – Gatartā un citās vietās. Labprāt iesaistamies projektos, kur skolas audzēkņiem ir iespēja uzstāties un pilnveidot savu koncertprasmi, pieredzi sevi pasniegt auditorijai, muzicēt kopā – ansambļos. Lai varētu koncertēt ārpus skolas ir svarīgi, lai būtu pieejams kvalitatīvs instruments, ko projekta ietvaros arī iegādājāmies un jau esam ieskandinājuši koncertā Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā šā gada 2. jūlijā.

Projekta mērķis - radīt iespēju muzicēt jebkurā vietā un laikā, neierobežojot muzicēšanas formas. Šāds instruments ir iespēja mūziku aiznest līdz klausītājam ikvienā vietā, apliecinot, ka klavieres un mūzika var skanēt ne tikai koncertzālē vai klasē, bet ikvienā vietā, kur ir klausītājs.

Projekta rezultāti
Projekta rezultātā skolai iegādātas kvalitātīvas digitālās klavieres Yamaha P255 pilnā komplektācijā – ar pedāļu bloku, statīvu un somu klaviatūras transportēšanai, kas dod iespēju mūzikas skolas audzēkņiem koncertēt ārpus tradicionālās (skolas) vides neatkarīgi no tā, vai koncerta vietā ir pieejamas klavieres.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu.

Projekta kopējā tāme
Komplektā ietilpst – Digitālās klavieres Yamaha P-255 Yamaha klavieru statīvs, Yamaha pedāļu bloks un soma klaviatūras transportēšanai.

 N.p.k. 

 Rādītāju nosaukums 
Pamatlīdzekļi
 Budžeta  kategorijas
 kods EKK
 Summa EUR 
1. Digitālo klavieru Yamaha P-255 komplekts:
Digitālās klavieres Yamaha P-255
Yamaha klavieru statīvs,Yamaha pedāļu bloks,
soma klaviatūras transportēšanai.
5239 1605.00
Līdzfinansējums ( Jaunpiebalgas novada dome)  605,00
Kopējais projektam piešķirtais VKKF finansējums  1000,00
Kopā  1605,00

Projekta ietvaros instrumentu iegādājāmies SIA „Mūzika”, kas piegādāja instrumenta pilnu komplektu.
Skolas direktore – A. Sila

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125