facebook icon

logo vpr vm vkkf

 

 

 

Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2020. gada 1.augusta.
Projekta mērķis
Projekts “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē” ir Jaunpiebalgas, Rankas, Cesvaines, Ļaudonas un Alūksnes bērnu un jauniešu folkloru kopprojekts, kura mērķis ir kopējā sadarbībā ar folkloru kopu dalībniekiem iedzīvināt un popularizēt sava un apkārtējo novadu rotaļdejas un dančus, sniedzot iespēju bērniem, kas spēlē kādu mūzikas instrumentu, muzicēt danču kapelā kopā ar pieredzējušiem muzikantiem un saviem vienaudžiem neatkarīgi no savas pieredzes un prasmes.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas ietvaros bērni un jaunieši ieguva jaunas zināšanas, nostiprināja un papildināja savas prasmes un iemaņas, kā arī iepazina un iedzīvināja Augšvidzemes novadu danču tradīcijas, tādejādi veidojot izpratni par mūsu senču dzīvesveidu.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas kultūras nams ar Jaunpiebalgas novada domi, ar Latvijas valsts meža un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020 līdzfinansējumu.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 3300 EUR, no VKKF finansējums 2000,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 1300,00 EUR.
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125