facebook icon

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” 2018. gads

Ident. nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Nolikums,
saistītie
dokumenti
Lēmums par
iepirkuma
rezultātiem
Līguma
izpildītāja
nosaukums
Līguma cena,
EUR bez PVN
JND 2018/14/ELFLA Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 20.11.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Papildinformācija

ico pdf

Lēmums 

Iepirkums pārtraukts sakarā ar konstatētajām nepilnībām tehniskajā specifikācijā  
JND 2018/13 Sniega tīrīšana no Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem 2018./2019. gada un 2019./2020.gada ziemas sezonā 16.11.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Jaunpiebalga

ico pdf
Zosēni

ico pdf

Lēmums

Z/S „Uzvaras kalns”  41 947,64 
JND 2018/12 Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājām 2018./2019. gada apkures sezonai 19.10.2018.
plkst.11:00

ico pdf 

Nolikums

ico pdf

Lēmums

SIA “Akvarius”  1 vienības cena 181,30
Kopējā preces cena 32 634,00
JND 2018/11 Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem 08.10.2018.
plkst.11:00 

ico pdf 

Nolikums

ico pdf

Lēmums

Vienīgā pretendenta piedāvājums pārsniedz budžetā piešķirto finansējumu
JND 2018/10 Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2018./2019.mācību gadā 20.08.2018.
plkst.11:00

ico pdf 

Nolikums

ico pdf

Papildus informācija

ico pdf

Lēmums

IK „Bels – AB” 1diena–88km.,
1km.-EUR 1,15
Kopā–EUR 101,20 dienā.
Cena par visu apjomu EUR 18 216.00
JND 2018/09 Ceļu periodiskās uzturēšanas darbi Jaunpiebalgas novadā 20.08.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

Izbeigt iepirkumu bez rezultāta
JND 2018/08 Siltumtrases jaunbūve no pagasta katlu mājas uz Mūzikas skolu Brāļu Kaudzīšu 10 un VUGD ēku, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā 16.07.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

SIA “Apse” 57 548,10
JND 2018/07 Siltummezglu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām Jaunpiebalgas ciemā 08.06.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

SIA “Halle B” 33 306,16
 JND 2018/06 ELFLA Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā  03.05.2018.
plkst.11:00 

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

 
 

ico pdf

Lēmums

 SIA “GoPlay” 62 000.00 
JND 2018/05 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

03.04.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

IK “Bels – AB” 14 pasažieru vietas
0,48
0,75
40 pasažieru vietas
0,90
JND 2018/04 Ielas ūdensvada rekonstrukcija veicot tā pārbūvi iznesot ārpus braucamās daļas Gaujas ielā, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā 19.03.2018.
plkst.11:00

 

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Pielikums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

SIA “Woltec” 80 774,38
JND 2018/03 Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām  02.03.2018.
plkst.10:00

ico pdf

Nolikums 

ico pdf

Lēmums

AS “VIADA Baltija”  29 186,00 
 JND 2018/02 ELFLA Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā   19.02.2018.
plkst.12:00
 

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

 
Vienīgā pretendenta piedāvājums pārsniedz budžetā piešķirto finansējumu.  
JND 2018/01 ELFLA Skatu torņa būvniecība "Viņķu kalnā" 19.02.2018.
plkst.11:00

ico pdf 

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

icon winrar

Papildus informācija

ico pdf

precizētais tualetes rasējums

ico pdf

Lēmums

SIA “Warss+” 64 561,10

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125