Drukāt
SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2018.gada 6.augusta sēdes lēmumu Nr.134 (Nr.8; 4.§) 06.08.2018 ico pdf  Civilās aizsardzības plāns
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldību apvienotas Civilās aizsardzības komisijas (APCAK) pārziņas rajona civilās aizsardzības plāns   . ico pdf  Civilās aizsardzības plāns