Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma nodokli

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jaunpiebalgas novadā ico pdf  Konsolidēts
Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Jaunpiebalgas novadā” 14.10.2013. sēdē ar lēmumu Nr.60 (prot. Nr.6,4.§) 01.01.2014.  ico pdf Saistošie noteikumi
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Jaunpiebalgas novadā” 28.01.2013. sēdē ar lēmumu Nr.9 (prot. Nr.1,9.§) 29.01.2013.  ico pdf Saistošie noteikumi
Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" 11.11.2021. sēdē ar lēmumu Nr.359 (prot. Nr.12, 30.§) 01.01.2022.  ico pdf Saistošie noteikumi