Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads LV–4125
Bibliotēkas vadītāja: Baiba Logina 
Tālrunis: 64107903, 29230240
E-pasts: baiba.logina@cesunovads.lv


Darba laiks:
 

Pirmdiena

8.30 - 12.30

13.00 - 18.00

Otrdiena

8.30 - 12.30

13.00 - 17.00

Trešdiena

8.30 - 12.30

13.00 - 17.00

Ceturtdiena

8.30 - 12.30

13.00 - 17.00

Piektdiena

8.30 - 12.30

13.00 - 17.00

Sestdiena 10.00 - 13.00


Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vienu reizi mēnesī notiks metodiskā diena. 

Noteikumi un grāmatu rezervēšanas kārtība
 • Jaunpiebalgas apvienības bibliotēkas lietošanas noteikumi skatāmi ŠEIT.
 • Jaunpiebalgas apvienības pagasta bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi: 1.PIELIKUMS

​Grāmatu rezervēšana (bezmaksas pakalpojums)

Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem sev interesējošos izdevumus ir iespēja rezervēt gan bibliotēkā klātienē, gan attālināti, izmantojot Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogu.

Lai veiktu izdevumu rezervāciju attālināti, nepieciešams saņemt autorizācijas datus. Tos individuāli katram lietotājam pēc pieprasījuma izsniedz bibliotekārs.

Bibliotēkas vēsture

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka grāmatas ceļu pie lasītājiem sāka jau 19.gs beigās, kad 1885.g.

Dziedāšanas biedrības biedri par kopīgiem līdzekļiem sāka abonēt laikrakstus "Austrums" un "Balss", kas vēlāk ir pamats 1910.g. dibinātajai bibliotēkai Abrupē, kur tolaik atradās pagasta nams.

No 1945.- 2002.g. tur atradās Gaujas bibliotēka, bet no 2003.- 2006.gadam- grāmatu izsniegšanas punkts. Tajā no 1956.-2007.gadam strādāja Viktors Laškovs. 1926.g. pie Jaunpiebalgas Kultūras biedrības arī tika dibināta bibliotēka.

1945.gadā. tagadējā Gaujas ielā 6 nodibināja Jaunpiebalgas ciema bibliotēku.

1951.g. to pārcēla uz telpām kultūras namā Gaujas ielā 2.

No 1949.- 1956.g. tā bija Gaujenas rajona bibliotēka.

1963.g. bibliotēka tika pārcelta uz jaunām telpām dzirnavās- Rūpniecības ielā 2, bet kultūras namā palika bibliotēkas bērnu nodaļa un tika izveidota Jaunpiebalgas bērnu bibliotēka. Abas bibliotēkas daudzus gadus ir bijušas vienas no labākajām Cēsu rajonā. Tas ir noticis pateicoties to ilggadējām darbiniecēm, īpaši Dzidrai Kuzmanei (no 1954.g.), Antonijai Bergai (Malcānei) (no 1956.- 1988;1990.-1992.g.) Veltai Zadiņai (Rusovai) (no 1967.- 2002.g.) un Vēsmai Johansonei (1970.-1983.)

1998.g.beigās Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka tika pārcelta uz pagasta padomes ēku Gaujas ielā 4. 21.gs.sākumā visas trīs bibliotēkas tika apvienotas, notika strauja attīstība un automatizācija, radot mūsdienīgu informācijas iestādi.

2002.g. tika uzsāka elektroniskā grāmatu kataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošana BIS ALISE.

Kopš 2009. gada notiek lasītāju automatizēta apkalpošana.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka 2020.gadā tika atkārtoti akreditēta un veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas:

 • apkopo un sniedz informāciju
 • apkalpo un apmāca bibliotēkas lietotājus; 
 • veicina izglītību;
 • popularizē literatūru;
 • organizē kultūras pasākumus;
 • nodrošina IT pakalpojumus;
 • koordinē pieaugušo izglītību novadā.
Datu bāzes

Ar Kultūras informācijas sistēmas atbalstu Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā bez maksas ir pieejama šādas datu bāzes:

 • www.letonika.lv

atrodama informācija par Latviju, grāmatas, enciklopēdijas weblink Ja ir vēlaties šo datu bāzi izmantot mājās, prasiet bibliotēkā lietotājvārdu un paroli.

 • www.news.lv

var izlasīt ap 120 laikrakstus no 90-to gadu sākuma līdz jaunākajiem izdevumiem

Izveidojis kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām".

Publiskajā bibliotēkās ir bezmaksas piekļuve tiešsaistes maksas datubāzēm un LNB digitālajām kolekcijām un audio/video katalogiem interneta vietnēs. LNB digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu, skaņu ierakstu un attēlu kolekcijas.