Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gājēju – velosipēdistu celiņi

Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana".

Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.1. pasākums "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.1.3. aktivitāte "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā".Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/058/039
ar Centrālā finanšu un līguma aģentūru (turpmāk - CFLA) par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Projekta mērķis ir droša gājēju un velosipēdistu pārvietošanās gar valsts reģionālo autoceļu P33 „Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs" Jaunpiebalgā. Droša mazaizsargāto satiksmes dalībnieku pārvietošanās. Riska, ka CSNg cieš vai iet bojā bērni, novēršana. Gājēju un transportlīdzekļu plūsmu nodalīšana un organizācija, izbūvējot gājēju – velosipēdistu celiņus.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši
Projekta ietvaros paredzēts likvidēt satiksmes drošībai bīstamu posmu Jaunpiebalgā, izbūvējot gājēju un velosipēdistu celiņus, rekonstruējot pieturvietas un organizējot satiksmi trīs posmos pie Gaujas ielas, - gar valsts reģionālo autoceļu P33 Jaunpiebalgas centrā.
2011.gada 20.maijā Jaunpiebalgas novada dome noslēgusi līgumu ar SIA ''Raunas bruģakmens" un uzsākta projekta ''Gājēju – velosipēdistu celiņi Gaujas ielas posmā no Mācītājmuižas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei; Rūpniecības ielas posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai; Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz ''Ceļmalkrūzes" realizācija.