Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas plānojumu

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
 Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums
8.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  2016.gada 11.jūlijā Nr.109
sēdes protokols Nr.7; 3.§
12.07.2016. ico pdf Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums