Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās palīdzības un lietoto mantu punkts

Punkta pārzine: Zinaida Šoldre
Tālrunis: 64129837

Adrese: Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads
Veļas mazgāšana: 0,86 EUR
Dušas pakalpojums: 0,86 EUR

Maznodrošinātiem, trūcīgiem (ar izziņu no sociālā dienesta) pakalpojumi 8x mēnesī ir pieejami bez maksas.