Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā 
Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu 2019.gada 18.decembra sēdes lēmums Nr.191 ( sēdes protokols Nr. 15; 3. §) 19.12.2019. ico pdf Saistošie noteikumi
Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu” 2019.gada 28.oktobra sēdes lēmums Nr.168 (sēdes protokols Nr. 13;8. §) 29.10.2019. ico pdf Saistošie noteikumi
 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Cēsu novadā    
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 13 'Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā" 2021.gada 2.decembra sēdes lēmums Nr.381  07.02.2022 ico pdf Saistošie noteikumi
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā
Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gada 12.deptembra sēdes lēmums Nr.141 (protokols Nr.9; 4 §) ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 10.oktobra sēdes lēmumu Nr.192 (protokols Nr.10; 7 §) 13.09.2016 ico pdf Saistošie noteikumi
Par grozījumiem Nr. 1 Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā” 18.01.2010. sēdē ar lēmumu Nr. 3 § (protokols Nr.1) 25.02.2010 ico pdf Saistošie noteikumi
Spēku zaudējuši
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā 13.07.2009. sēdē ar lēmumu Nr.2.§ (protokols Nr.3) 03.09.2009 ico pdf Saistošie noteikumi
Spēku zaudējuši
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā 15.02.2010. sēdē ar lēmumu Nr.7. § (protokols Nr. 2) 26.03.2010 ico pdf Saistošie noteikumi
Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.18 "Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

02.12.2021. sēdē ar lēmumu Nr.408

08.02.2022 ico pdf Saistošie noteikumi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā ico pdf   Konsolidēts
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” 2020.gada 15. jūnija domes sēdes lēmums Nr. 102 (prot. Nr.10; 7§) 14.07.2020  ico pdf Saistošie noteikumi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā  2018.gada 22.janvāra lēmumu Nr.7 (prot. Nr. 1; 7.§)
ar precizējumiem, kas izdarīti 12.03.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.49 (protokols Nr.3; 10.§) 
23.01.2018  ico pdf Saistošie noteikumi 
13.03.2018  ico pdf Saistošie noteikumi 
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā      ico pdf   Konsolidēts
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā” 2020.gada 15. jūnija domes sēdes lēmums Nr. 101 (prot. Nr.10; 6§) 14.07.2020 ico pdf Saistošie noteikumi 
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā  2018.gada 10.jūlija lēmumu Nr.120 (prot. Nr.7 9.§) ar precizējumiem, kas izdarīti 25.09.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.155 (protokols Nr.11; 3.§)  26.09.2018  ico pdf Saistošie noteikumi