Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

E-iesniegumi

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

• e-pasts:  jaunpiebalga@cesunovads.lv

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapa iesnieguma aizpildīšanai ir pieejama atsevišķi pie katra pakalpojuma.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu: jaunpiebalga@cesunovads.lv

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanas veidlapa Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei.