Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nevalstiskās organizācijas

GAUJAS FONDS

2015.gada 6.janvārī Gaujas aizsardzības aktīvistu grupa kopā ar Jaunpiebalgas novada domi nodibināja ''GAUJAS FONDU''.Piebalgas Latviešu biedrība

Kontakti:

Jānis Mājenieks - t.29169626
Alvis Žukovskis - t. 26255454
e-pasts: slegujanis@inbox.lv
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125

Biedrība dibināta 2010.gada 16.oktobrī, reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2010.gada 26.novembrī

Darbības mērķi

Latviskās vides un identitātes saglabāšana un attīstība

Biedrības aktivitātes:

Sabiedriski politiskie pasākumi

 • ''Piebalgas forums'' ar LR Saeimas deputātu un sabiedrībā zināmu cilvēku piedalīšanos 2010.g. – Dievs, daba, darbs, 2011g. Latvija – zeme, tauta, valoda, 2012.g. – Es savai tēvzemei

Nacionāli patriotiskie pasākumi

 • Latviešu nacionālo partizānu un latviešu leģionāru kauju un apbedījuma vietu apzināšana un labiekārtošana
 • Partizānu taku un piemiņas zīmju ''Slieķu purvs''- 2011.g un ''Jēcu bunkuri'' – 2012.g. iekārtošana
 • Dokumentācijas kārtošana Nacionālās pretošanās kustības dalībniecei Ilgai Veltai Sudrabai, statusa piešķiršanai – 2012.g.
 • Vēstures semināra ''Latvija mūža garumā'' organizēšana Jaunpiebalgas vidusskolā – 2011.g.
 • Piedalīšanās politiski represēto pasākumos

Kultūras pasākumi

 • Piedalīšanās Dzejas dienās Jaunpiebalgā
 • Pasākums ''Dzimtas ugunskuri''- katru gadu jūlija pirmajā sestdienā
 • Ziedu kompozīciju veidošana 35.Puķu draugu saietā – 2012.g.

Labdarības pasākumi

 • Vientuļo pensionāru apmeklēšana pirms Ziemassvētkiem.
 • Labdarības akcija ''Dāsnās sirdis'' - katru gadu maija pirmajā sestdienā.
 • Labdarības akcija ''Dalies izaudzētā'' - katru gadu septembra pēdējā sestdienā.


Ja vēlies, lai informācija par Tavu sabiedrisko organizāciju parādītos šajā sadaļā, pastāsti mums par savu organizāciju ŠEIT!