Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bibliotēkas vēsture

Zosēnu pagasta bibliotēka savu darbību sākusi 1949.gada 27. jūnijā. Šie dati ir iegūti no Cēsu rajona Zosēnu ciema vēstures albuma.
Cēsu rajona arhīvā nav atrodami dati par Zosēnu pagasta bibliotēku. Pirmā Zosēnu pagasta bibliotēka atradās Melbāržos koka mājā.

  • 1964.gadā tiek veikts bibliotēkas telpu remonts.
  • 1993.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz daudzdzīvokļu māju Dzelmēs,kur fonds tiek izlikts četristabu dzīvoklī. Zosēnu pagasta bibliotēkas fondam tiek pievienots Pētera pamatskolas bibliotēkas fonds.
  • 1997.gadā bibliotēka tiek ievietota Pētera pamatskolas telpās.
  • 2006.gada 1.septembrī Zosēnu pagasta bibliotēka atdalās no Pētera pamatskolas bibliotēkas.
  • 2007.gada februārī tiek veikts remonts Zosēnu pagasta padomes telpās,kur tiek pārvietots Zosēnu pagasta bibliotēkas fonds.
  • 2007.gada 7.jūlijā notiek jaunās bibliotēkas telpu atklāšana Zosēnu pagasta padomes mājā ''Jūrniekos''.

Bibliotēkā izveidots elektroniskais grāmatu katalogs un kopš 2009. gada notiek lasītāju automatizēta apkalpošana.