Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas novada budžets no 2019. gada līdz 2021. gadam

2021

Pamatbudžets 2021.gadam

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 2021.gadam

Saistošie noteikumi “Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un ziedojumu budžetu 2021.gadam”

Paskaidrojuma raksts Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada budžetam


2020

Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība 15.06.2020. sēdes lēmums Nr.114 (prot. Nr.10,19.§) Spēkā stāšanās datums - 16.06.2020.

Dokuments skatāms ŠEIT.


2019

Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība 28.10.2019. sēdes lēmums Nr. 162 (prot.13; 3. §) Spēkā stāšanās datums - 29.10.2019.

Dokuments skatāms ŠEIT.