Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par civilo aizsardzību

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšana 2021.gada 15.marta sēdes lēmumu Nr.40 (Nr.3; 5.§) 16.03.2021. ico pdf Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2021.gada 1.februāra sēdes lēmumu Nr.21 (Nr.1; 21.§) 02.02.2021. ico pdf nolikums
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2018.gada 6.augusta sēdes lēmumu Nr.134 (Nr.8; 4.§) 06.08.2018. ico pdf nolikums
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldību apvienotas Civilās aizsardzības komisijas (APCAK) pārziņas rajona civilās aizsardzības plāns   . ico pdf Civilās aizsardzības plāns