Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sabiedrisko kārtību

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
 Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā  ico pdf Konsolidēts
11 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” 2020.gada 17.augusta sēdes lēmums Nr.146 ( sēdes protokols Nr. 12; 14 §)

01.10.2020.

ico pdf Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā
7. “Par saistošo noteikumu Nr. 7 grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu” 2018.gada 11.jūnija sēdes lēmums Nr.112 ( sēdes protokols Nr. 6; 21 §) 26.07.2018. ico pdf Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā
7. “Par saistošo noteikumu Nr. 7 grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu” 2018.gada 14.maija sēdes lēmums Nr.74 (sēdes protokols Nr. 5; 3 §) 14.05.2018. ico pdf Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā
20, “Par Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu Nr.20 “Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā “ apstiprināšanu” 2013.gada 14.oktobra sēdes lēmums Nr.59 ( sēdes protokols Nr. 6; 3 §) 01.01.2014. ico pdf Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā
17. Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā 13.07.2009. sēdē ar lēmumu
Nr. 1 § (protokols Nr. 3)
03.08.2009. ico pdf Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā