Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sociāliem jautājumiem

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā  Konsolidēts
3. Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.setembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” 2021.gada 1.februāra sēdes lēmums Nr.3 (sēdes protokols Nr. 1;3§) ar precizējumiem 2021.gada 15.marta sēdes lēmumu Nr.39 (sēdes protokols Nr. 3;4§) 01.05.2021

ico pdf  sociālie pabalsti

13. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr.207. (protokols Nr.11, 5.§.) 01.01.2015 ico pdf  sociālie pabalsti
13. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.39. (protokols Nr.5, 2.§.)
ar precizējumiem
16.12.2013. sēdē ar lēmumu Nr.112 (protokola Nr.8., 3.§)
01.01.2014 ico pdf  sociālie pabalsti
23. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” 27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr.5. §. (protokols Nr.14)
ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr.5 §. (protokola Nr.2)
18.03.2011 ico pdf  sociālie pabalsti
23. Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā 14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr.4 §. (protokols Nr.7) 21.10.2009 ico pdf  sociālie pabalsti
Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā  Konsolidēts
24.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  23.01.2017. sēdē ar lēmumu Nr.6. (protokols Nr.1, 7.§.)  01.03.2017  ico pdf  materiālie pabalsti
14.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr.208. (protokols Nr.11, 6.§.)  01.01.2015  ico pdf  materiālie pabalsti
14.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.40. (protokols Nr.5, 3.§.)  01.01.2014  ico pdf  materiālie pabalsti
24.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”  27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr.6. §.(protokols Nr.14.)
ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr.6. §.(protokola Nr.2.) 
18.03.2011  ico pdf  materiālie pabalsti
 24. Par citiem sociālās palīdzības pabalstiem Jaunpiebalgas novadā  14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr.5. §.(protokola Nr.7.)
ar precizējumiem 18.01.2010. sēdē ar lēmumu Nr.10 §.(protokols Nr.1) 
21.10.2009  ico pdf  materiālie pabalsti
Par kārtību, kādā Jaunpiebalgas novadā personas atzīstamas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrējamas palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas piedāvājamas īrēšanai
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem 2017.gada 11.decembra lēmumu Nr.227 (prot. Nr.10; 7.§) 12.12.2017 ico pdf  saistošie noteikumi
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā      Konsolidēts
  Saistošie noteikumu Nr.2“ Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”” apstiprināšanu 2021.gada 1.februāra sēdes lēmums Nr.2 (sēdes protokols Nr. 1;2§) ar precizējumiem 2021.gada 15.marta sēdes lēmumu Nr.38 (sēdes protokols Nr. 3;3§) 01.05.2021.

ico pdf  saistošie noteikumi

2. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā" 15.04.2019. sēdē ar lēmumu Nr.54. (protokols Nr.4, 8.§.)ar precizējumiem, kas izdarīti ar JND 08.07.2019. sēdes lēmumu Nr.107.(prot. Nr.8, 3.§.) 01.06.2019 ico pdf  saistošie noteikumi
15. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.41. (protokols Nr.5, 4.§.) 01.01.2014 ico pdf  saistošie noteikumi
25. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā 2010.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.7. (protokols Nr.14.) 17.02.2011 ico pdf  saistošie noteikumi
Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā
8. Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā 2011.gada 12.septembra sēdes lēmumu Nr.2. (protokols Nr.9.) 21.10.2011 ico pdf  saistošie noteikumi
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
17. Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 2017.gada 11.decembra lēmumu Nr.228 (prot. Nr.10; 8.§) 12.12.2017 ico pdf  saistošie noteikumi