Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sabiedrisko darbu

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā
3. Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā 13.02.2012. sēdē ar lēmumu Nr.23. (protokols Nr.3;10.§)
ar precizējumiem 16.04.2012. sēdē ar lēmumu Nr.85. (protokols Nr.5: 3.§)
17.04.2012 ico pdf Par bezdarbnieku iesaistīšanu algoto pagaidu darbu veikšanā bezdarbnieku iesaistīšanu algoto pagaidu darbu veikšanā