Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Simbolika

Cēsu novada simbolikas lietošanu nosaka saistošie noteikumi "Par Cēsu novada simboliku"

Nosaukums

Vizuālā skice

Apraksts

Cēsu novada ģerbonis

Šķelts ar labo un kreiso slīpstūri: zelts un zils. Zilā laukā sudraba senlatviešu kareivis tādā pašā lecošā zirgā ar paceltu kaujas cirvi labajā rokā un apaļu sarkananbaltsarkanu vairogu valsts karoga krāsu samēros kreisajā rokā.

 

Krāsas:

Sarkans: E13A3E

Zils: 0060A9

Dzeltens: E8AE10

Pelēks: C2C4C6

Cēsu novada karogs

Cēsu novada karogs ar malu attiecību 2:1; karogs ir divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1:5; krusta centrā attēlots Cēsu novada ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma.

Jaunpiebalgas pagasta ģerbonis

Melnā laukā trīs trinīša pāļi: malējie - zelts, sarkans, zelts; vidējie - zelts, zils, zelts.

 

Krāsas:

Oranžs: CD9933

Zils: 0031CB

Sarkans: FF3334

Jaunpiebalgas pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Oranžs: CD9933

Zils: 0031CB

Sarkans: FF3334

“Izvēlies Piebalgu” preču zīme

Zīmi veido stilizēta Ķenča ("Mērnieku laiki", brāļi Kaudzītes) cepure, ko papildina uzraksts "izvēlies Piebalgu". Zīme izmantojama dažādās krāsās.

Zosēnu pagasta ģerbonis

Zilā laukā sudraba zirga galva ar zelta iemauktiem.

 

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFC00C

Pelēks: E6E7E8

Zosēnu pagasta karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā pagasta ģerbonis.

Krāsas:

Zils: 006CB7

Dzeltens: FFC00C

Pelēks: E6E7E8