Drukāt

Ar Jaunpiebalgas novada domes lēmumiem var iepazīties novada domē un informatīvajā biļetenā "Avīze Piebaldzēniem"

 Domes sēde 

 Lēmumi ico pdf pdf  Audio ieraksts mp3 
20.12.2017.
Ārkārtas sēde
 sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
11.12.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
13.11.2017.
Ārkārtas sēde
 sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
06.11.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
26.10.2017.
Ārkārtas sēde
 sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
09.10.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
11.09.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
14.08.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
10.07.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
19.06.2017.
Ārkārtas sēde
 sēdē pieņemtie lēmumi  Tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams
19.06.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi   Tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams
08.05.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
10.04.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
20.03.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
20.02.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
23.01.2017.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts