Drukāt

Ar Jaunpiebalgas novada domes lēmumiem var iepazīties novada domē un informatīvajā biļetenā "Avīze Piebaldzēniem"

 Domes sēde 

 Lēmumi ico pdf pdf  Audio ieraksts mp3 
27.12.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams 
12.12.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
07.11.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
10.10.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams
12.09.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
08.08.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
11.07.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
06.06.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
02.05.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
11.04.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
14.03.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
22.02.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi  audio ieraksts
25.01.2016.  sēdē pieņemtie lēmumi   audio ieraksts