facebook icon

Nosaukums  Priekšsēdētājs  Locekļi Sekretāre
 Finanšu un attīstības komiteja  Laimis Šāvējs   Lolita Zariņa
 Ainārs Sils
 Ilva Grauze
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa
 Sociālo un veselības jautājumu komiteja    Ilva Grauze  Aija Sila
 Ainārs Sils 
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja  Aija Sila  Laimis Šāvējs
 Pēteris Zivtiņš
 Guna   Leimane 
 Komunālās saimniecības, ceļu un
 labiekārtošanas komiteja
 Dainis Šulcs  Ainārs Sils
 Pēteris Zivtiņš
 Signe   Rupaine
 Administratīvā komisija  Aija Sila  Dainis Šulcs
 Mārcis Jukēvics
 Valdis   Tirzmalis 
 Pašvaldības mantas atsavināšanas un
 izsoles komisijas
 Lolita Zariņa  Ainārs Sils
 Gunta Vīksna
 Maija Astrīda Elsta
 Mārcis Jukēvics
 Signe   Rupaine
 Iepirkumu komisija  Dace Bišere-Valdemiere   Lolita Zariņa
 Pēteris Zivtiņš
 Guna Leimane
 Uldis Ozoliņš
 Signe   Rupaine
 Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi   Laimis Šāvējs  Dainis Šulcs
 Maija Astrīda Elsta
 Dace Bišere-   Valdemiere 
 Valdis Tirzmalis
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125