Drukāt

ico doc Iesniegums Jaunpiebalgas novada domei (doc)

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana  latvija logo

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem latvija logo

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana latvija logo

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedības esošajiem dokumentiem latvija logo