Drukāt
 Par telpu nomas maksu Piebalgas pamatskolā ico pdf Lēmums (pdf) 
 Par nomas maksas noteikšanu Pētera pamatskolas telpām ico pdf Lēmums (pdf)
 Par telpu nomas maksas Gaujas ielā 4. Jaunpiebalgā apstiprināšanu ico pdf Lēmums (pdf)