Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Kultūras nams

Adrese: Gaujas 2a, Jaunpiebalgas pagasts,
Cēsu novads, LV – 4125
Kultūras nama vadītāja: Egita Zariņa t. 26449732, 26422009
e-pasts: egita.zarina@cesunovads.lv

Kultūras darba organizators: Ieva Dūrīte-Cera t.26646395
e-pasts: ieva.durite@cesunovads.lv 


Seni stāsti liecina, ka kultūras pirmsākumi Jaunpiebalgā meklējami jau 19.g. sākumā. Tad notikušas sabiedriskas vakarēšanas, kurās spēlējuši, dziedājuši, apsprieduši arī muižnieku netaisnības. Doma par sabiedriskas pašdarbības organizācijas dibināšanu veidojusies padsmitajos gados, kad no Dubura divgadīgās skolas, pēc tās beigšanas, atgriezās Jānis Baldzēns. 1920.gadā iestājās miera laiki – muižnieku vara bija kritusi. Biedrībai vēl joprojām nebija mājas un zemes. 1922.gadā par iemaksu 2500,- ( rubļu) zemes ierīcības komiteja Jaunpiebalgas Kultūras biedrībai piešķīra muižas klēti. 1922.gada 15.augustā biedrības priekšnieks Jānis Baldzēns saņēma klēts atslēgas. Pēc lieliem darbiem 1922.gada 31.decembrī notika Kultūras nama atklāšanas svētki.

Lielākais Kultūras biedrības pasākums bija Piebalgas novada dziesmu svētki 1930.gada 3.augustā. Svētkos piedalījās 15 kori un 1500 kora dziedātāji.

 

Jaunpiebalgas Kultūras nama amatierkolektīvi

 

Jauniešu deju kolektīvs "Piebaldzēni"

Vadītāja: Lāsma Skutāne,
Tālr.: 26178257
E-pasts: lasmaskutane@inbox.lv


Vairāk par kolektīvu skatīt ŠEIT.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Piebaldzēni"

Vadītāja: Lāsma Skutāne,
Tālr.: 26178257
E-pasts: lasmaskutane@inbox.lv


Vairāk par kolektīvu skatīt ŠEIT.

Jauktais koris "Jaunpiebalga"

Vadītājs: Emīls Rusovs
Tālr.: 22473400
E-pasts: koris.jaunpiebalga@gmail.com


Vairāk par kolektīvu skatīt ŠEIT.

Folkloras kopa "Piebaldzēni"

Vadītāja: Ieva Damroze
Tālr.: 26534483
E-pasts: ieva.roze@inbox.lv


Vairāk par kolektīvu skatīt ŠEIT.

Jaunpiebalgas kultūras nama amatierteātris "Triksteri"

Vadītāja: Aina Damroze
Tālr.: 26547396
E-pasts: damrozeaina@gmail.com


Vairāk par kolektīvu skatīt ŠEIT.