Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada jaunajiem mūzikas profesionāļiem sasniegumi valsts konkursā

Cēsu novada jaunajiem mūzikas profesionāļiem sasniegumi valsts konkursā

Janvāra izskaņā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Pūšaminstrumentu spēle” un “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa otrā kārta, kurā savas sagatavotās programmas atskaņoja arī Līgatnes, Jaunpiebalgas un Dzērbenes mūzikas un mākslas skolu audzēkņi. 

Konkursa žūrija ar godalgām nebūt nebija dāsna, tāpēc ikviens iegūtais diploms un atzinība ir vērā ņemams sasniegums. Katram konkursantam līdztekus piešķirtajiem punktiem tika iedoti individuālā vērtējuma protokoli ar padomiem instrumentspēles pilnveidošanai. Piedalīšanās konkursā dalībniekiem sniedza vērtīgu pieredzi un iepriecinoši labus rezultātus.

Skola

Specialitātes, kas piedalījās

Dalībnieki kopā no izglītības iestādes

Godalgas

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

flautas spēle,

fagota spēle,

trompetes  spēle

7

I VIETA (Katrīna Eihentāle - flautas spēle)

ATZINĪBA (Dārta Damroze - flautas spēle)

ATZINĪBA (Džeinai Rebekai Petrova - flautas spēle)

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

flautas spēle, sitaminstrumentu spēle

3

III VIETA (Melānija Gulbe - flautas spēle)

ATZINĪBA (Hugo Korņejevs - sit.instr.spēle)

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

saksofona spēle, sitaminstrumentu spēle

3

III VIETA (Krišjānis Kalējs - sit.instr.spēle)


Latvijā aptuveni 100 profesionālās ievirzes izglītības iestādēs var apgūt mūzikas profesionālo pamatizglītību. Audzēkņiem šajās skolās sniedz zināšanas un prasmes kultūras un mākslas jomā, veicina kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā attīstīšanu, veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu attīstību, tostarp STEAM prasmju attīstību.

 
Katru gadu Valsts konkursos tiek pārbaudītas atsevišķas specialitātes, tādā veidā pārraugot izglītības kvalitāti. 
 
Pateicamies visiem dalībniekiem, viņu pedagogiem, koncertmeistariem un ģimenēm! Lepojamies ar saviem audzēkņiem!
Datums: 2024. gada 15. februāris