Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauni instrumenti Jaunpiebalgas talantiem

Jauni instrumenti Jaunpiebalgas talantiem

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības atbalstu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola īstenojusi divus projektus, lai papildinātu skolas materiāli tehnisko bāzi. 

Gada sākumā  veiksmīgi startējām projektu konkursa mērķprogrammās "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" un "Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmā", saņemot finansiālu atbalstu no abiem iesniegtajiem projektiem.  

Projekta ietvaros skolas materiāli tehniskā bāze ir papildināta ar Jaunām ¾ vijolēm Hidersine Viviente, flautu Trevor James Privilege, digitālajām klavierēm Yamaha un četrām nīškārtu stellēm Jaana un to aprīkojumu. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila uzsver: "Katru gadu izvērtējam padarīto un nosakām, kas darāms, lai dažādotu un nodrošinātu kvalitatīvu ikdienas darbu skolā, tādējādi īstenojot gan skolai, gan projektos izvirzītos mērķus un uzdevumus. Kā kultūrizglītības iestāde apzināmies savu nozīmīgumu vietējās kultūrvides kopšanā un tradīciju turpināšanā savā novadā un kultūrizglītības sistēmā kopumā. Lai palīdzētu augt un pilnveidoties jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, profesionāli sakārtotas vides izveide un augstvērtīgas, mūsdienīgas, kvalitatīvas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana ir viena no skolas prioritātēm." 

Kopējās projekta izmaksas: 

  • mūzikā – 2 130,00 EUR (VKKF finansējums – 1 200,00 EUR, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 930,00 EUR); 
  • mākslā – 2 367,00 EUR (VKKF finansējums – 2 000,00 EUR, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 367,00 EUR). 

Projekta rezultātā skolai ir iespēja nodrošināt mūzikas un mākslas skolas audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību procesā, kas ļauj turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās tradīcijas. 

Projekta īstenotāji: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Cēsu novada pašvaldība. 

Projekta atbalstītāji: VKKF un Cēsu novada pašvaldība.

Datums: 2023. gada 27. novembris