Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenoti projekti

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenoti projekti

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības atbalstam, skolā realizēti divi projekti, kas papildinās skolas materiāli tehnisko bāzi.

Gada sākumā skola iesniedza pieteikumus konkursa mērķprogrammās ''Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana'' un ''Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmā''. Abiem iesniegtajiem projektiem tika saņemts atbalsts no VKKF, savukārt trūkstošo summu līdzfinansēja Cēsu novada pašvaldība.

''Katru gadu izvērtējam padarīto un izvērtējam tālākās vajadzības, lai dažādotu un nodrošinātu kvalitatīvu ikdienas darbu skolā, tādējādi īstenojot gan skolai, gan projektos izvirzītos mērķus un uzdevumus. Kā kultūrizglītības iestāde apzināmies savu nozīmīgumu vietējās kultūrvides kopšanā un tradīciju turpināšanā savā novadā. Lai palīdzētu augt un pilnveidoties jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, darbs pie profesionāli sakārtotas vides un augstvērtīgas, mūsdienīgas, kvalitatīvas materiāli tehniskās bāzes ir viena no skolas prioritātēm.'' stāsta Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila.

Projekta realizēšanas laikā skolas materiāli tehniskā bāze ir papildināta ar Jaunām ¾ vijolēm Hidersine Viviente, flautu Trevor James Privilege, digitālajām klavierēm Yamaha, četru nīškārtu stellēm ''Jaana'' un to aprīkojumu.

Kopējās projekta izmaksas:

  • mūzikā – 2130 EUR, VKKF finansējums 1200 EUR, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 930 EUR;
  • mākslā – 2367 EUR , VKKF finansējums 2000 EUR, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 367 EUR.

Projekta rezultātā varēsim nodrošināt mūzikas un mākslas skolas audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību procesā, kas, savukārt, ļaus turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās tradīcijas.

Projekta īstenotāji:

  • Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola;
  • Cēsu novada pašvaldība.

Projekta atbalstītāji:

Datums: 2022. gada 11. oktobris