Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi gūst panākumus konkursos un koncertos

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi gūst panākumus konkursos un koncertos

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 24.janvārī norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta.

No Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas konkursā teicamus rezultātus guva:

  • Luīze Spalviņa (2.vijoles klase) - 3.vieta un iegūta dalība konkursa finālā.
  • Laimdota Krilovska (6.klase).

Savukārt 25.janvārī Valmieras Mūzikas skolā norisinājās Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss.

Konkursā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja:

  • Kate Pogule (3. klavieru klase), kas ieguva atzinību jaunākajā grupā.
  • Beāte Juraža (7. klase), iegūstot atzinību vecākajā grupā.

Audzēkņus konkursiem sagatavoja skolotāja Indra Ieviņa un koncertmeistare Inga Eihentāle.

Gatavojoties nākamajiem konkursiem 22.februārī, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi koncertēja Stāmerienas pilī ar programmu “Piebalgas muzikālie stāsti Stāmerienai”.  Koncerts norisinājās pils īpašajā atmosfērā - skaistā zālē. Tas bija notikums, kas paliks atmiņā gan koncerta dalībniekiem, gan klausītājiem!

“Sirsnīgs paldies Stāmerienas pils darbiniekiem par atbalstu koncerta organizēšanā, kā arī izsakām īpašu pateicību Stāmerienas pils vadītājai Edītei Silķēnai! Novēlu ikvienam apciemot šo skaisto, sakopto un atjaunoto vietu! Tā iedvesmo, iepriecina un rosina aizdomāties, cik daudz ir iespējams, ja vien kādam deg sirds par kādu no mūsu Latvijas skaistajām pērlēm – kultūrvietām!” stāsta Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila.

Datums: 2023. gada 23. februāris