Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni gūs vērtīgu starptautisko pieredzi

Jaunpiebalgas vidusskola ieguvusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu 28500 EUR apmērā dalībai projektā “Opening Digital World’s Doors to #NEXT Digital Generations”. Dalība projektā motivēs 12 līdz 19 gadus jaunus Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnus apgūt valodas, kā arī uzlabos jau esošās valodas zināšanas. Projektā piedalīsies skolas un nevalstiskās organizācijas no tādām valstīm kā Čehija, Latvija, Itālija, Turcija, Grieķija un Austrija. Projekts norisināsies līdz 2024.gada 31.augustam.

Programmas mērķis ir izmantot žurnālistiku kā inovatīvu instrumentu, lai veicinātu skolēnu valodas apguves motivāciju, komunikāciju, sadarbību un valodas radošu lietojumu.

Projekta galvenie uzdevumi ir:

  • ieviest jauninājumus valodu izglītībā, īpaši angļu valodas mācībā;
  • stiprināt valodas skolotāju profesiju;
  • uzlabot skolēnu angļu valodas apguvi, motivēt, paaugstināt radošumu, valodu komunikāciju un interpretācijas prasmes, izmantojot starptautiskās un virtuālās sadarbības metodoloģijas;
  • attīstīt skolēnu kritisko un radošo domāšanu, kā arī sociālās spējas, izmantojot digitālos rīkus un metodes;
  • attīstīt izpratni par savu kultūru saistībā ar citām Eiropas kultūrām.

Datums: 2022. gada 8. decembris