Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24.aprīlim

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24.aprīlim

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim. Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī.

Šajā mācību kārtā īpaši aicināti pieteikties tie nodarbinātie, kas vēlas apgūt digitālo prasmju pamatus. 13 izglītības programmas, kas atbilst digitālo prasmju pirmajam pamata līmenim, ir izstrādātas cilvēkiem bez priekšzināšanām, un to ietvaros nodarbinātie var apgūt tādas prasmes kā patstāvīga datora lietošana, tekstu apstrāde, prezentāciju veidošana un interneta lietošana. Apgūt pirmā pamata līmeņa digitālās prasmes piedāvā izglītības iestādes Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Bauskā, Tukumā un Saldū.

Savukārt nodarbinātie ar priekšzināšanām var pilnveidot savas prasmes kādā no 26 digitālo prasmju otrā pamata līmeņa izglītības programmām. Plašajā piedāvāto prasmju lokā ir tādas tēmas kā e-pakalpojumi, elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte, digitālie komunikācijas kanāli un rīki.

Apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī devītajā kārtā piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

Pēdējā pieteikšanās kārta

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 24. aprīlim. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

 

Datums: 2023. gada 19. aprīlis